Nyheten ble sluppet på en pressekonferanse i Haugaland Næringspark mandag.

– Vi har ikke lagt skjul på at vi har vurdert utenlandske lokasjoner for vår storskala fabrikk. Men med tydelige signaler fra regjeringen om at de vil sørge for internasjonalt konkurransedyktige rammebetingelser for storskala battericelleproduksjon, ligger alt til rette for at vi skal nå frem i verdensmesterskapet her fra Norge, sier gründer og CEO i Beyonder, Svein Kvernstuen, i en pressemelding.

Et vendepunkt i debatten

Både Frøylandsmyrane i Time, i området sør for Fjermestadvegen, og Sirdal har tidligere vært nevnt som høyaktuelle steder for den store batterifabrikken. Under høringsrunden om Kalberg-utbyggingen i fjor vår ga Beyonder uttrykk for at området i Time var det klart foretrukne. Intensjonsavtalen i Sirdal ble kjent i fjor sommer, og Beyonder sa at de da jobbet med de to alternativene parallelt. Nå har de altså landet på et tredje; Gismarvik i Tysvær.

I Time ble batterifabrikkens inntog – og det store antallet arbeidsplasser den kunne skape – det store vendepunktet i den politiske saken om kraftkrevende industri på Kalberg og i området sør for Fjermestadvegen. Saken endte med et knappest mulig flertall i Time kommunestyre, 14 mot 13, for utbyggingsplanene.

Til nå ha Beyonder etablert seg i Forus-området, like ved IKEA på Lura, der de har en forsknings- og utviklingsavdeling og en fabrikk for småskala produksjon av den helt nye batteriteknologien, som blant annet skal bruke karbon fra norsk sagflis. Den nye fabrikken skal sette i gang med storskalaproduksjon.

500-600 ansatte i første omgang

Gründer og daglig leder Svein Kvernstuen i Beyonder har tidligere overfor Jærbladet opplyst at det skal investeres rundt 10 milliarder kroner i første byggetrinn, og at det i første del av fabrikken vil trengs rundt 500 ansatte.

I pressemeldingen mandag er det anslått mellom 500-600 direkte arbeidsplasser i første omgang. Full utbygging, med inntil 10 produksjonslinjer vil gi rundt 2000 direkte arbeidsplasser i fabrikken. I tillegg kommer alle som sysselsettes i byggeperioden, etablering av leverandørindustri og ringvirkninger for lokalt næringsliv.

– For et industrihjerte er det svært gledelig at industrien retter blikket mot Norge. Vi skal legge til rette for langsiktige, gode, trygge rammebetingelser og sørge for at industrien investerer nettopp i Norge, sier olje- og energiminister Terje Aasland i pressemeldingen fra Haugaland Næringspark.