Det skriver universitetet på sine egne nettsider.

– Universitetsbiblioteket på Ullandhaug er stengt med umiddelbar virking på grunn av mistanke om asbest i bibliotekets lokaler, står det.

Det er uvisst hvor lenge biblioteket vil være stengt.

– Undersøkelser pågår og vi oppdaterer så snart mer info kommer.

Asbest

  • Asbest er krystallinske silikatmineraler med fiberstruktur som blant annet kan være kreftfremkallende. Asbeststøvet er helseskadelig når det pustes inn.

  • Asbestmaterialer ble tidligere brukt i bygninger og installasjoner og finnes fortsatt i en rekke bygg.

  • Risikoen for å bli eksponert for asbest er størst i forbindelse med vedlikehold eller byggearbeider på eldre bygg.

  • Asbest kan forårsake flere alvorlige sykdommer. Lungekreft, lungehinnekreft (mesoteliom) og asbestose er sykdommer som er forbundet med asbest.

  • Risikoen for helseskade oppstår først når løse asbestfibre opptrer i form av støv som kan pustes inn.

Kilde: Arbeidstilsynet