Slik parkerer de for å unngå bompenger

På Raffineriveien har flere sett sitt snitt til å sette bilen når de kommer på jobb om morgenen. Slik unngår de bom og rushtidsavgift ved Baker Hughes i Tananger.