Selv på Sørlandet (NO2) , som Jæren er en del av og der strømprisen har vært vesentlige høyere enn i Sør-Norge i sommer, blir det negativ spotpris på strøm. Døgnprisen vil ligge på rundt -1 øre/kWh, skriver bransjemagasinet Europower.

Likevel blir ikke strømmen helt gratis for forbrukerne. I tillegg til kraftprisen, betaler vi nemlig nettleie, skatter og avgifter på det vi bruker av strøm. Regningen for det kommer på 40-50 øre per kilowattime, så spotprisen må under dette for at strømmen skal bli helt gratis.

Vestlandet (NO5) og Østlandet (NO1) får det enda litt billigere enn Sørlandet. I begge prisområdene blir døgnprisen -4 øre/kWh. Kundene i disse områdene får den billigste døgnprisen i hele Europa tirsdag.

I Midt-Norge (NO3) og Nord-Norge (NO4) blir døgnprisen tirsdag 0,6 øre/kWh.

Årsaken til de lave strømprisene er mye nedbør og vind.