Kvifor har du engasjert deg i politikken?

– Fekk ein vekkjar under EF-kampen i 72. Har alltid likt å følgja med på politikk og fann ut eg ville være med for å påverka utviklinga i samfunnet.

Kvifor valde du partiet ditt?

– Eg er opptatt av å ta heile landet i bruk, sikra gode lokalsamfunn i bygd og by og å bevara den norske sjølvstenda og verdiane våre. Då var det berre Senterpartiet eg kunne velja.

Kva er di viktigaste politiske sak?

– Sikra dei lovpålagde oppgåvene som skule og omsorgtenester, og ta vare på matjorda og styrkja jordbruket og næringslivet i kommunen.

På kva område i din kommune trengst det forandring?

– Me treng å få kontroll på økonomien og ei styrking av nærmiljøa både på Bryne og i bygdene våre.

Kva bør Time halda fast på?

– Time kommune bør halda fast på å vera ein eigen kommune utan eigedomsskatt.

Namn: Bjarne Undheim.

Alder: Gammal nok, 68 år.

Bustad: Mærlia, Sikvalandvegen.

Parti: Senterpartiet.

Politisk erfaring: 16 år i kommunestyret, 6 år som leiar i Norges Bondelag.

Stilling, arbeidsstad: Gardbrukar, Mærlia.

Les kva ordførarkandidatane på Jæren brenn for

Hå kommune

Arbeidarpartiet: Tone Elin Berge

Framstegspartiet: Svein Arve Nygård

Hålista: Terje Mjåtveit

Høgre: Mons Skrettingland

KrF: Jonas Skrettingland

Liberalistane: Kjell Bakke

PDK: Arne Husveg

Senterpartiet: Svein Høyland

SV: Jeanette Lea Romslo

Time kommune

Arbeidarpartiet: Jone Edland

Framstegspartiet: Petter L. Stabel.

Høgre: Reinert Kverneland

KrF: Sverre Risa

MDG: Jon Torger Hetland Salte

Senterpartiet: Bjarne Undheim.

SV: Ingrid Fiskaa.

Venstre: Bjarte Solheim.

Klepp kommune

Arbeidarpartiet: Sigmund Rolfsen

FNB: Geir Morten Øvestad

Framstegspartiet: Kjetil Maudal

MDG: Thorbjørg Isafold Kristjansdottir.

Høgre: Ane Mari Braut Nese

KrF: Torbjørn Hovland

SV: Kolbjørn Sandve

Venstre: Mia Bruvik

Intervjua blir tilgjengelege etter som dei blir publiserte.