Føreslo å seia opp folk på rådhuset i Time

Av

Bjarne Undheim (Sp) ville kutta talet på tilsette i administrasjonen, og heller bruka meir pengar på omsorg og undervisning.