Blå på Bryne får kjeft frå brannvesenet etter tilsyn

Tildekte røykvarslarar og ei risikovurdering som ikkje finst. Cinema AS har fått heimelekse etter påviste avvik.