Ingen italiensk restaurant i kinosenteret

Av

Eigarane jobbar med å få inn fleire leigetakarar.