Blir Hå legevakt historie? Rådmannen vil vurdera felles legevakt utanfor kommunen

Vil Hå vera med i ei felles legevakt på Jæren? Rådmannen i Hå er positiv og speler legevaktballen vidare til politikarane.