Blir det nytt opprykk for Kåsen og Henry Damsgård?

Av