Nei til blokk ved friområde

Av

Eit stort fleirtal i Klepp kommunestyre stoppar planane om blokk ved inngangen til Kleppeloen. No skal kommunen gå i dialog med utbyggjar og Rogaland fylkeskommune for å finna andre løysingar.