Blokka Team Bygg la ut for sal i fjor blir kanskje aldri godkjent

Blokka som Team Bygg la ut for sal i Klokkesvingen på Bryne stadion, er broten opp i to bygningskroppar. Den godkjende planen har berre éin.