Her skal det byggjast over 60 leilegheiter

Klepp kommune har sagt ja. No går utbyggjar i gang med å teikna dei tre blokkene.