Legger ned på Jæren

Block Watnes kontor i Morenefaret på Bryne skal i løpet av første halvår i 2020 slås sammen med konsernets avdeling på Forus.