Nei til bomdiktatur

Av

Trusselen om at det ikke blir veier uten bompenger, holder ikke, skriver Eldar Reime i dette debattinnlegget.