– No må de sørgja for at me får dei vegane me er lova

– Kjære Klepp-politikarar, det er de som har vedteke å byggja ut på Orstad. De kan ikkje stoppa vegbygginga no, seier Astrid Rosseland.