Har tapt flere hundretusen på lave sauepriser: – Det er nesten som jeg bare kan slå ihjel en sau, og hive den

Prisene for sauer har falt dramatisk de siste årene. Bonde og leder for Gjesdal sau og geit, Erik Ravndal, har de siste årene tapt mange hundretusen som følge av dette.