Bonden som sperra av berømt tursti på Herigstad, har søkt om å få dela frå stykke av strandsona ved Tjødnå

Kommunen fryktar ei privatisering av det populære friområdet. Politikarane stiller seg bak avslag.