Konkurssalg i lekebutikk

Av

Usikker framtid for BR Leker på M44.