Brann i driftsbygning i Lutsiveien – taket har rast sammen

Nødetatene rykker ut til en driftsbygning som er i full brann. Elevene på Hana skole trenger ikke å evakueres.