Da Steve så røyken, løp han for å hente brannslangen: – Alt sto i fyr og flamme

Steve Woods ville hjelpe da han så røyken velte ut av nabohuset, men måtte gi opp da han så hvor fort brannen utviklet seg.