Fjellsida brenner – med vilje

Av

Når utmarksbeiter blir lite brukt, gror de igjen. Nå har Fuglestad & Herredsvela brennelag satt fyr på Vetteland.