Lenge uvisst om det var folk i bustaden: Fire røykdykkarar søkte gjennom det brennande huset

– Ei utfordrande oppgåve, seier Rune Tønnessen, innsatsleiar brann i Rogaland brann og redning.