Klubber på Jæren tar i bruk veileder for å hjelpe foreldretrenere: – Vet du ikke hva du driver med, sett i gang og spill

Arne Tjåland har i en årrekke vært trener i barne- og ungdomsidretten. De siste årene har han i tillegg vært engasjert som trenerveileder i Bryne FK. Han mener det er et veldig viktig tilbud klubbene på Jæren bør ha.