Den opprinnelige planen var å bytte kantdragere, reparere undersida av brudekket, og asfaltere. Alt skulle være ferdig til 20. mai.

Så ble det avdekket at brudekket var mye verre enn først antatt, og ny plate ble bestilt. Fristen for gjenåpning av brua ble satt til 1. oktober.

Men nå viser det seg at brua på fylkesvei 4480 i Klepp kommune blir stengt enda lenger.

– Det er bare å beklage. Prosjektering og inngrep i vassdraget gjør at vi må søke, og Vegdirektoratet må godkjenne ny bru – alt dette tar tid, opplyser byggeleder John-Olav Kirkengen i Rogaland fylkeskommune i en pressemelding.

– Nå satser vi på at ny bru er på plass i løpet av året, legger byggelederen til.