– Me skal få til ei trygg vegkryssing

Av

Men ordførar Mons Skrettingland kan ikkje lova ny vegtrasé for vegen frå Stokkalandsmarka til Brusand.