- Det er litt rart, heile greia

Styreleiar Nils Steinsland i Bryne FK seier at han ikkje har lese rådmannen sitt saksframlegg enno, og at han derfor ikkje kan kommentera detaljar i det.