Plassen står tom, men lærarane får ikkje parkera

Av

Dei tilsette på Bryne skule må kjøra forbi ledige parkeringsplassar rett utanfor jobben – på leit etter ein stad å setja bilen.