Bryneheimen har 54 rom, men berre 6 P-plassar til gjester

Av

– Det går ikkje an! Kor skal gjestene parkera? undrast Anne Karin Grude og Bjørn Undheim.