Desse parkeringsplassane skulle ikkje stått tomme

Av

Politikarane gjorde ein feil. Derfor står parkeringsplassen ved Bryne skule tom.