Stasjonen på Sandnes fekk nedvask og vart rein, effekten på Bryne stasjon var omtrent ikkje synleg

På Sandnes stasjon var effekten av ein etterlengta nedvask, påfallande. På Bryne er effekten mindre opplagt, men Bane Nor Eiendom forsikrar at tiltak er sette inn etter kritikk frå Brynes vel.