Kvalifiserer seg til eit stemne dei aldri kan arrangera sjølv

Av

Borger Magnussen og Livar Bertelsen liker ikkje tanken på at dei snart kan bli nøydde til avvisa barn og unge som ønskjer eit bassengtilbod på Bryne.