Høyere snitt på idrettsfag, enklere å komme inn på «allmenn»

Av

Karakterkravene har steget for idrettselevene, men det er fortsatt enklere å komme inn på Bryne enn i Sandnes og Stavanger.