Andreas Skimmeland Kirkeng fra Nærbø skal etter sommeren begynne på tredje året på studiespesialiserende. Men programfaget han valgte andre året, får han ikke fortsette med.

Dette fordi Bryne videregående skole har valgt å legge ned realfaget informasjonsteknologi 2, som bygger videre på informasjonsteknologi 1.

Det vil si at Skimmeland Kirkeng og andre som har valgt informasjonsteknologi andre året, ikke får fullføre programfaget i tredje.

– I tillegg mister vi realfagspoengene det gir. Jeg hadde kun mulighet til å velge R2-matematikk for å fullføre programfagområdet jeg hadde valgt. Et fag jeg ikke er særlig flink i og mest sannsynlig hadde fått dårlig karakter i, om jeg ikke hadde fått stryk. Det hele har endt med at jeg har søkt meg over til programfagområdet samfunnsfag og økonomi for å slippe matten, forteller han.

Han mener informasjonsteknologi er et av de desidert viktigste fagene for fremtidig utvikling og verdiskapning.

– At Bryne videregående skole, en av landets største videregående skoler, velger å legge ned et av de mest ettertraktede og viktigste fagene i dagens samfunn er helt absurd.

Slik fungerer det

Når elevene begynner på studiespesialiserende første året, er alle fagene fellesfag. I dette inngår grunnleggende fag som norsk, engelsk, samfunnsfag, naturfag og gym. I tillegg velger du et fremmedspråk, samt hvilken type matematikk du ønsker.

Andre året har du færre fellesfag, men du velger deg tre programfag. To av programfagene må være innenfor ditt valgte programfagområde, som er realfag og språk, eller samfunnsfag og økonomi.

Tredje året fortsetter du med to av programfagene du har valgt. I tillegg kan du velge deg et nytt tredje programfag. Det er her Andreas Skimmeland Kirkeng og andre elever som har valgt informasjonsteknologi 1, får problemer.

For han gir det spesielt lite mening at informasjonsteknologi 2 legges ned, ettersom de skal fortsette å tilby informasjonsteknologi 1.

– Det er aldri bra å fullføre noe halvveis, synes han.

Rektor: – Nødt til å prioritere

Rektor Ingunn Folgerø forklarer at det hvert år er det noen fag det er for få søkere til. Skolen har ikke midler til å tilby alle fag, og dermed prioriteres fag som flere elever ønsker.

– Det er en grense på hvor mange elever som må melde seg på faget for at det skal kunne startes opp. Informasjonsteknologi 2 var det svært få elever som ønsket å ta, så da er vi nødt til å prioritere andre fag. Det er de kjørereglene vi har.

Disse kjørereglene gjelder for de aller fleste fag. Med noen unntak.

– Noen fag er elevene nødt til å ta for å få vitnemål, så de kjører vi uansett hvor mange som melder seg opp. Dette er for eksempel språkfag. Blant annet er det veldig få elever som tar fransk, men de har rett på å fortsette med det språkfaget de tok på ungdomsskolen når de kommer til videregående, så det faget tilbys om det så bare er én elev som melder seg opp.

Folgerø kan berolige med at skolen har mange fag å velge mellom, og selv om enkelte fag går ut, er det flere andre muligheter for elevene.

Andreas Skimmeland Kirkeng satt derimot igjen med bare et fag å velge mellom, før han byttet programfagområde. Dette forklarer Folgerø kan være på grunn av at timeplanen skal gå opp, og at det skal kombineres med de andre fagene man velger.

– Informasjonsteknologi 2 pleier å tilbys gjennom nettskolen til elevene, men det er bare annethvert år. Så dette årets elever er litt uheldige, sier rektoren.