Posten fann ut at det likevel ikkje var nokon god idé å gje folk på Bryne postadresse Orre

I midten av august fekk bebuarane på Re-feltet ved Bryne beskjed om at adressa deira frå første oktober skulle endrast til 4343 Orre. No har Posten gått vekk frå forslaget.