Rådmannen: Ikkje forsvarleg å leggja 40 millionar på bordet nå for å sikra fjellhall under Bryne

480 parkeringsplassar kan vera på plass, under solid fjell, i 2024. Men ikkje utan pengar.