Ny runde for parkeringa ved Bryneheimen

Av

Time kommune vil sjå på kva som kan gjerast for å betra parkeringstilhøva ved Bryneheimen.