Brynerektor får kritikk frå Kunnskapsdepartementet om bibelbok

Risikerer at Utdanningsdirektoratet legg ned forbod mot å bruke boka i undervisninga.