Foreldre går til kamp for barnehagen: – Ikkje ta vekk det vesle me har igjen i bygda

Reaksjonane på forslaget til rådmannen om å flytta den einaste barnehagen på Brusand til Vigrestad, er store.