Her legg politikarane i Hå ned Urhei barnehage

Berre Ap og SV ville redda barnehagen på Nærbø, medan Frp og Hålista kritiserte prioriteringane innan eldreomsorg.