Me sende det dramatiske budsjettmøtet direkte

Jærbladet sende direkte frå formannskapet i Time, med både skule, barnehagar, symjehall og legevakt i spel.