Vil denne tomta setja prisrekord per kvadratmeter på Bryne?

Ei bustadtomt på Bryne er lagt ut til nærare 3,3 millionar kroner. Men per kvadratmeter er det ei tomt på Orstad som er dyrare.