Går for bybane

Av

Time-rådmannen held fast ved at bybane er det beste for å få eit godt og langsiktig transportsystem i regionen.