Ingen i Time fortener byggjeskikkprisen for 2019

Juryen kunne ikkje fått ei kortare kandidatliste til behandling. Den einaste nominerte hadde ikkje papira i orden.