Byggjer 13 einebustadar og ein tomannsbustad ved inngangsporten til Kleppeloen

Klepp kommune har godkjent rammeløyve for 13 einebustadar og ein tomannsbustad ved inngangsporten til det mykje brukte turområdet i Klepp.