Byggjer 170 nye hus­væ­re ved Bry­ne: – Forventningane er store

Re­gu­le­rings­ar­bei­det for den andre de­len av Tjøt­ta-ut­byg­gin­ga ved Bry­ne er i gang.