Byr opp til språkstrid for vegnamn som skal minna om brynefolk som grov kol på Bjørnøya

Karl og Ommund frå Bryne grov etter kol på Bjørnøya. Time kommune utfordrar språkmyndigheitene for å forsikra seg at bebuarane i nytt bustadfelt skjønner at det er tale om øya som ligg sør for Svalbard.