Byrkjedalstunet permitterer hele staben og stenger alt

Ingen aktivitet på Byrkjedalstunet.