- Kan ikkje gjera forskjell på skjenkestader

Av

Alle skjenkestader på Bryne må behandlast likt, meinte Time formannskap og gav Club Maestro medhald i klagen.