Isbanen på Kleppe kan bli flytta

Av

Tomta mellom rådhuset og Jærhagen står øvst på ønskelista, men Klepp kommune er ikkje heilt klar til å seia ja enno.